Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Twierdza Forum Index -> Regulamin Gildi
View previous topic :: View next topic  
Zajeczyca
Zastepca
Gnom

user avatar

Joined: 31 Jul 2013
Posts: 139

Send private message
Reply with quote

re: Regulamin

1

Regulamin Gildii Twierdza

Spis treści:
1. Zasady ogólne.
2. Rangi i organizacja gildii.
3. Rajdowanie.
4. PvP.


1. Zasady ogólne.

1.1. Twierdza to gildia Polska, działająca po stronie hordy na europejskim serwerze Vek'nilash.
1.2. By móc grać wspólnie z nami kandydat powinien:
- znać język polski w mowie i piśmie,
- być właścicielem konta w grze World of Warcraft z którego składa do nas aplikację,
- znać zasady dobrego zachowania i kultury osobistej,
- złożyć aplikację na stronie internetowej gildii Twierdza.
1.3. W gildii zabrania się nadużywania wulgaryzmów, poniżania innych, dyskryminacji rasowej/religijnej/politycznej innych członków gildii i innych graczy znajdujących się na serwerze.
1.3.1. Jako odpowiedź na ostatnie pytanie aplikacji wpisz "Będę".
1.4. Wszelkie nieporozumienia między graczami należy rozwiązywać na prywatnym czacie (/whisper), a nie na czacie gildyjnym. Jeśli gracze nie są w stanie dojść do porozumienia należy problem przedstawić GM'owi lub jego zastępcom (patrz paragraf 2).
1.5. Każdy z członków gildii chcący brać czyny udział w życiu gildii powinien regularnie (przynajmniej 2 razy w tygodniu) odwiedzać forum.


2. Rangi i organizacja gildii.

2.1. Osobą zarządzającą naszą społecznością jest Pulsar pełniący rolę Guild Master'a oraz Raid Leader'a 1-szej grupy rajdowej.
2.2. Osobami pomagającymi w zarządzaniu gildią są Zastępcy: Szary, Krriss i Zajeczyca.
2.3. Członkowie gildii posiadają różne rangi przyznane im w zależności od ich chęci do brania udziału w życiu gildii:
- Guild Master - to osoba, która zarządza gildią. Może mianować i demotywować na rangę Zastępcy. Ma decydujący głos w sprawach związanych z gildią.
- Zastępca - to osoba, która ma wspierać Guild Mastera. Zastępcy organizują rajdy i wspólne zabawy w razie nieobecności Rajd Leaderów, opiekują się forum, rekrutują do gildii, pomagają rozwiązywać spory i nieporozumienia, pilnują porządku w gildii. Do nich należy zgłaszać wszelkie problemy, prośby, życzenia i pretensje.
- Raid Leader - to osoba prowadząca rajd. Decyduje o sposobie prowadzenia rajdu w swojej grupie, jej składzie i terminach rajdów.
- Raider - należy do grupy rajdowej. Może naprawiać się z gildyjnego banku, ma też pierwszeństwo do uzyskiwania z banku materiałów potrzebnych do wykonania elementów gearu (crafting ingredients). Ranga ta jest przyznawana na wyraźne życzenie członka gildii.
- Member - to osoba, która okazyjnie bierze udział w życiu gildyjnym. Nie jest zobowiązany do regularnego pojawiania się w grze i brania udziału w rajdach.
- Warlord - osoba skupiająca się na grze PvP. Ma priorytet przy zbieraniu grupy RBG. Ranga ta jest przyznawana na wyraźne życzenie członka gildii.
- Trial - ranga przyznawana nowo przyjętym osobom. Jeśli po okresie 2 tygodni osoba będzie nadal wyrażała chęć bycia częścią gildii Twierdza i jeśli swoim zachowaniem nie zniechęci do siebie innych członków to uzyska rangę Member.
- Direktor Maruda - to ranga karna przyznawana osobom, które zachowują się niekulturalnie lub rażąco łamią regulamin gildii. Osoba o tej randze nie może brać udziału w dyskusjach na gildyjnym czacie,
- AFK - ranga przyznawana osobom, które nie logowały się do gry przez okres dłuższy niż 30 dni. By po powrocie do gry uzyskać z powrotem poprzednią rangę należ skontaktować się z GM'em lub Zastępcami.
2.3.1. Do odpowiedzi na ostatnie pytanie w aplikacji dopisz "koleżeńskim memberem".
2.4. O awansie na wyższe i degradacji na niższe rangi decyzję podejmują wspólnie Zastępcy i Guild Master.
2.5. Osoba, która opuściła gildię na własne życzenie nie może zostać ponownie przyjęta. Dopuszczalne są jednak szczególne wyjątki od tej zasady.
2.6. Jeśli aplikujesz tylko na rangę Member, możesz skończyć czytanie regulaminu na tym punkcie w przeciwnym wypadku przejdź do punku odpowiadającego randze, na którą aplikujesz.


3. Rajdowanie.

3.1. Na chwilę obecną Twierdza posiada jedną grupę rajdową.
3.2. By móc stać się członkiem grupy rajdowej kandydat musi spełnić następujące warunki:
- zgłosić swoją chęć brania udziału w rajdach (RL nie jest jasnowidzem),
- znać swoją klasę i potrafić grać przynajmniej dwoma specami,
- posiadać gear z odpowiednimi swojej klasie i specowi statystykami, właściwie wygemowany, enchantowany 
- co najmniej raz ukończyć wersję LFR rajdu, który jest progresowany przez gildię,
- zaopatrzyć się we flaszki, potiony i jedzenie odpowiednie swojej klasie i specowi, w którym będzie grać.
3.3. Osoby należące do grupy rajdowej powinny przestrzegać następujących zasad:
- odpowiadać na zaproszenia wysyłane przez Raid Leader'a w kalendarzu (accept= będę na 100%, tenative=nie będzie mnie lub się spóźnię, decline = nie będzie mnie),
- informować o dłuższych nieobecnościach na forum gildyjnym w przeznaczonym do tego temacie, lub zgłaszać je bezpośrednio u Raid Leader'a.
- przekazać swój numer telefonu Rajd Leaderowi lub jednemu z oficerów w celu umożliwienia szybkiego kontaktu,
- znać taktyki na bossów z naciskiem na bossów progresowych,
- na rajd przychodzić z dwoma stack'ami jedzenia i potek, oraz co najmniej 3 flaszkami odpowiednimi dla swojej klasy i specu,
- w razie gdy uczestnik rajdu posiada słabszy komputer powinien zresetować go przed rajdem oraz wyłączyć wszelkie zbędne programy, które mogą spowalniać pracę komputera,
- zalogować się do gry na 10 minut przed rajdem i udać się pod wejście do instancji,
- posiadać słuchawki i działający mikrofon, oraz być zalogowanym do rajdowego kanału Discord gildii Twierdza,
- słuchać Raid Leader'a, pytać przed pullem i nie utrudniać prowadzenia rajdu.
3.4. Ponieważ gildia Twierdza kładzie duży nacisk na poprawę swojego miejsca na serwerze Raid Leader może w trakcie rajdu dokonywać wielokrotnie zmian w składzie, tak by uzyskać najlepszą kombinację klas i ubrać nowych członków grupy. Nie należy mylić tych działań z faworyzowaniem lub dyskryminowaniem poszczególnych graczy.
3.5. Osoba przynależąca do danej grupy rajdowej bez pozwolenia swojego Raid Leader'a nie może swoim mainem chodzić na rajdy obecnego tieru z innymi grupami lub innymi gildiami. Złamanie tego punktu może zaowocować wydaleniem z grupy rajdowej.
3.6. Alt'y i nowe postaci ubierane są na rajdach zwanych potocznie "alt-runami", organizowanych najczęściej w poniedzialki o 20. Wyjątek do tej reguły może mieć miejsce, gdy grupa potrzebuje szczególnej klasy (np. healera) i Raid Leader zadecyduje o zabraniu alta/nowicjusza na rajd progresowy.
3.6.1. Do odpowiedzi na ostatnie pytanie w aplikacji dopisz "świetnym raiderem".
3.7. Achievmenty i mounty farmione są na tzw. "mount-runach" organizowanych najczęściej w soboty. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, gdy Raid Leader zdecyduje o próbie wykonania "achievment'u" na nie progressowym bossie.


4. PvP.

4.1. Twierdza organizuje Rated Battleground Group gdy zbierze się odpowiednia ilość osób chętnych do wspólnej gdy PvP.
4.2. By grupa RBG mogła zostać zorganizowana konieczne jest spełnienie warunków:
- zebranie odpowiedniej liczby osób chętnych do gry pvp (co najmniej 10), w tym minimum 3 healerów i 1 flag carriera,
- wyłonienie osób prowadzących grupę: minimum 2 target callerów, oraz 1 osoby odpowiedzialnej za taktykę,
- wyfarmienie wymaganego gearu do PvP przez wszystkie osoby chętne do gry,
4.2.1. Do odpowiedzi na ostatnie pytanie w aplikacji dopisz "wymiatającym warlordem".
4.3. Osoby znajdujące się w grupie RBG są zobowiązane do:
- przebywania na TS, posiadania sprawnego mikrofonu i słuchawek,
- słuchania Lidera i target callera i nie podważania ich decyzji,
- przygotowania gearu i specu z nastawieniem na grę PvP nie PvE.

Posts from:   
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Twierdza Forum Index -> Regulamin Gildi All times are GMT - 6 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum